Cũng bình thường, chơi được,thỉnh thoảng khó tính và khó gần

Không có bài đăng nào.
Không có bài đăng nào.